Trả lời: Tùy vào loại da và tùy vào thời gian da bị tổn thương do mụn nhiều hay ít mà thời gian cải thiện da mụn sẽ khác nhau, trung bình từ 2 đến 3 tháng là da mụn của bạn sẽ cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, vấn đề là bạn phải kiên trì và sử dụng đúng cách, theo đúng hướng dẫn của người bán nhé..

X