Trả lời: Tùy vào từng da mà có triệu chứng đỏ da hay không. Việc da có đỏ hay không có rất nhiều yếu tố như thoa quá liều, lượng serum da hấp thụ nhiều hơn mức bình thường. Da đỏ do đào thải độc tố mà trước đó da tích tụ dưới bề mặt da nay serum giúp đào thải lớp độc tố tích tụ đó ra bên ngoài bề mặt da.

X