Trả lời: Sản phẩm thoa vào từ 2-3 tuần sau sẽ bắt đầu bong da, tùy vào từng da mà có thời gian bong lâu hay chậm cũng như bong nhiều hay ít. Việc bong da hoàn toàn giúp da loại bỏ lớp da chết bị hư tổn và tái tạo lớp da mới.

X