Trả lời: Bạn hoàn toàn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán, xem hàng có như mẫu mã đã được tư vấn trước khi mua không?

Lưu ý: Bạn không thể xé bao bì sản phẩm ra xem, nếu đã xé bao bì sản phẩm ra, chúng tôi sẽ không nhận thu hồi, đổi, trả cho bạn.

X