Chính sách bảo mật thông tin của Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Mộc Thiên Hương

Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Mộc Thiên Hương (hoặc “Chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý khách hàng. Và bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách được bảo vệ tuyệt mật. Cho các mục đích của Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này, “Dữ Liệu Cá Nhân”.

CÁCH THỨC THU THẬP

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này giải thích cách mà chúng tôi thu thập dữ liệu.

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân thông qua, nhưng không giới hạn ở, các phương tiện sau đây:

(a) Khi quý khách hàng mua sắm trên hoặc duyệt trang web https://thaoduocmocthienhuong.com (“Trang Web”);
(b) Khi quý khách hàng mua sắm tại các cửa hàng truyền thống của chúng tôi;
(c) Khi quý khách hàng kết nối với chúng tôi thông qua truyền thông xã hội; hoặc tham dự các sự kiện tiếp thị của chúng tôi;
(d) Khi quý khách hàng chấp thuận và đồng ý trở thành thành viên của website; thaoduocmocthienhuong.com, cho dù thông qua phương thức vật lý hoặc điện tử.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật Thông Tin – Quyền Riêng Tư này trong từng thời điểm. Bằng cách cập nhật các phiên bản mới lên website và/hoặc bằng việc gửi thư điện tử cho khách hàng. Việc quý khách hàng tiếp tục là thành viên, truy cập vào và/hoặc sử dụng Trang Web. Sẽ được xem như là quý khách hàng đồng ý với, và chấp nhận toàn bộ những thay đổi được thực hiện trong cập nhật.

Quý khách vui lòng thường xuyên kiểm tra lại các thông tin cập nhật. Cũng như về cách thức chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng.

THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không thu thập, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng khi chưa có sự đồng ý của khách hàng. Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng cho chúng tôi. Quý khách hàng thông qua đây đồng ý cho chúng tôi thu thập, và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Cho các mục đích được nêu tại Mục 3 của Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này.

Các loại Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi thu thập giới hạn ở: (a) họ và tên; (b) địa chỉ nhà; (c) địa chỉ thư điện tử, của quý khách hàng; và, chỉ khi thích hợp (d) tên người dùng và mật khẩu; (e) địa chỉ nhận hóa đơn và giao hàng; để chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng các Dịch Vụ được nêu tại Mục 3 dưới đây.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng cho mục đích cung cấp các dịch vụ. Các dịch vụ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Cung cấp cho quý khách hàng thông tin về các sản phẩm và chiến dịch của chúng thông qua thư điện tử, tin nhắn SMS và thư gửi qua đường bưu điện (trong trường hợp chúng tôi đã có sự đồng ý rõ ràng của quý khách hàng);

Cho phép quý khách hàng mua các sản phẩm và dịch vụ được chào bán thông qua Trang Web;

Tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của quý khách hàng với chúng tôi;

Gửi cho quý khách hàng các sản phẩm và/hoặc sản phẩm mẫu;

Xem thêm

Thông báo cho quý khách hàng về các cập nhật, thay đổi và phát triển liên quan đến chúng tôi và các Dịch Vụ của chúng tôi;

Thông báo cho quý khách hàng về những thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này, và các chính sách hoặc dịch vụ khác của chúng tôi;

Cung cấp cho quý khách hàng các tư vấn phù hợp với cá nhân quý khách hàng;

Trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi từ quý khách hàng;

Duy trì và vận hành Trang Web;

Quản lý các hoạt động hành chính và kinh doanh của chúng tôi;

Thuê các bên thứ ba là các đối tác kinh doanh và các bên xử lý dữ liệu để thực hiện một số khía cạnh nhất định của các Dịch Vụ;

Lập hồ sơ khách hàng, phân tích và nghiên cứu thị trường để cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng;

Ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, phân tích và quản lý rủi ro thương mại; và

Các mục đích khác có liên quan một cách hợp lý đến các dịch vụ nêu trên.
(gọi chung là “các Dịch Vụ”)

Xem thêm

Dữ Liệu Cá Nhân mà quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ đảm tuyệt mật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng được xử lý phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Bất kể là các Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng được lưu trữ hay truy cập từ bất kỳ nơi nào. Chúng tôi luôn bảo vệ thông tin của khách hàng theo đúng quy định, luật pháp Việt Nam.

ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi không tiết lộ hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi đã hỏi một cách rõ ràng và có được sự cho phép của quý khách hàng để làm như vậy (trừ trường hợp được pháp luật cho phép và chấp nhận).

Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi duy trì và vận hành Trang Web, hoặc cho các mục đích khác liên quan đến việc vận hành Trang Web và hoạt động kinh doanh của Mộc Thiên Hương, và các bên cung cấp dịch vụ đó có thể nhận được các Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng cho các mục đích nêu trên.

Chúng tôi yêu cầu các công ty này bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với pháp luật và các quy định được áp dụng và Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư này và không được sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Các tiết lộ khác

Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng để thực hiện các chỉ thị của quý khách hàng và nếu có liên quan, (a) tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và các cơ quan quản lý; (b) bảo vệ hoặc giữ an toàn cho các quyền hoặc tài sản của các khách hàng của Mộc Thiên Hương; và/hoặc (c) thực hiện các biện pháp khẩn cấp để nhằm mục đích đảm bảo cho sự an toàn của các khách hàng, Mộc Thiên Hương, hoặc công chúng.

THU HỒI, CHẤP THUẬN, CẬP NHẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu quý khách hàng rút lại sự đồng ý nhận thông tin về các sản phẩm và chiến dịch mới, hoặc bất kỳ các Dịch Vụ nào khác, quý khách hàng có thể làm như vậy bằng cách:

Hủy đăng ký Trang Web của chúng tôi;

Nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký” trong (các) thư điện tử chúng tôi gửi cho quý khách hàng;

Gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Mộc Thiên Hương
Số 125/16/5D Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Số điện thoại: (+84)356118034

Xin lưu ý rằng nếu quý khách hàng chọn không đồng ý cho chúng tôi sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng. Thì có thể chúng tôi sẽ không cung cấp được cho quý khách hàng một số hoặc toàn bộ các Dịch Vụ.

Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi nắm giữ đều chính xác và đầy đủ theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi.

Quý khách hàng có quyền yêu cầu được truy cập và chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng. Nếu quý khách hàng cần hỗ trợ trong việc truy cập và/hoặc chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ thư điện tử dưới đây mocthienhuongmypham@gmail.com. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với quý khách hàng trong vòng 30 ngày.

TRẺ EM

Trang Web này hướng đến và được thiết kế cho người đủ 16 tuổi trở lên sử dụng. Chúng tôi không có ý định thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em cùng với sự chấp thuận cần thiết từ cha mẹ.

BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi duy trì các quy trình, tiêu chuẩn và thu xếp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Ngay khi nhận được Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng. Cho dù là thông qua phương tiện thu thập vật lý hoặc điện tử, chúng tôi sẽ thực hiện các thu xếp bảo mật cần thiết. Để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân đó như hợp lý và phù hợp trong từng trường hợp. Các thu xếp đó có thể bao gồm các biện pháp hành chính, biện pháp vật lý, biện pháp kỹ thuật hoặc kết hợp giữa các biện pháp nêu trên.

Khi tiết lộ hoặc chuyển giao các Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng qua internet. Chúng tôi thực hiện các biện pháp cẩn trọng hợp lý để ngăn chặn sự truy cập trái phép vào Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng. Tuy nhiên, không có việc truyền dẫn dữ liệu nào qua internet có thể được bảo đảm bảo mật tuyệt đối.

THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ không lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng trong bất kỳ thời hạn nào lâu hơn mức cần thiết. Để phục vụ các mục đích được nêu ra trong Chính Sách Bảo Mật Quyền Riêng Tư. Và bất kỳ mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp lệ nào. Sau thời hạn này, chúng tôi sẽ hủy thông tin có chứa Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin – Bảo Mật Quyền Riêng Tư này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Hoặc, quý khách hàng có thể gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

CÔNG TY TNHH TM – DV MỘC THIÊN HƯƠNG

Hotline: 0356.118.034

Fanpage: Mộc Thiên Hương

Website: https://thaoduocmocthienhuong.com/

Địa chỉ: Tầng 18 – Tòa nhà Vincom Đồng Khởi, số 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

X